Kezdőlap

Kelet-békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesület

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a CLLD keretében megvalósuló fejlesztésekről a CLLD Projektek oldalunkon értesülhet!

Az egyesület 2010-ben Pannon Kör Társadalmi Innovációs Egyesület néven alakult. 2013- tól az egyesület elnevezése Napkör Társadalmi Innovációs Egyesületre, majd 2020 decemberétől Kelet-békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesületre módosult.

Az egyesület célja a gyulai, Békés megyei rászoruló emberek segítése, a helyi kulturális és természeti értékek védelme, a Gyula környéki kunhalmok védelmének a megszervezése. A helyben működő mikrotársadalmi folyamatok intenzitásának az elősegítése, a helyi és környékbeli mezőgazdasági termelők helyzetbe hozása, termékeik népszerűsítése, a magyar termékek védelme, számukra értékesítési lehetőségek biztosítása. Az egyesület kiemelkedő figyelmet fordít a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiacon történő elhelyezésére. A működése során segíti a határon túli magyar embereket, részükre  adománygyűjtéseket, programokat szervez, illetve olyan kapcsolatrendszer igyekszik kiépíteni, amelynek segítségével a Kárpát-medencei magyarság újból egymásra találhat. Illetve az egyesület kiemelt céljai közé sorolható a helyi civil és társadalmi innovatív kezdeményezések támogatása.

A célok megvalósítása érdekében az egyesület fontosabb tevékenységei:

 • természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek;
 • az Élővíz-csatorna kiemelt védelme;
 • terület- és településfejlesztési tevékenysége;
 • vidéki örökségmegőrzés;
 • vidéki gazdasági lehetőségek feltárása;
 • a helyi és térségi emberi és gazdasági erőforrások feltérképezése és aktivizálása;
 • a térségi turisztikai lehetőségek kiaknázása, fejlődésének elősegítése, együttműködésének generálása.

Az egyesület tevékenysége során közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása révén látja el.

Az egyesület közhasznú tevékenységei:

 • településfejlesztés, településrendezés;
 • kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme;
 • helyi környezet- és természetvédelem;
 • felnőttoktatási tevékenység;
 • természetvédelmi tevékenység;
 • a kulturális örökség védelme;
 • a nemzeti emlékhelyek védelme.

 

TÁJÉKOZTATÓ A KELET-BÉKÉSI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS EGYESÜLET GYULAI HELYI KÖZÖSSÉG AKCIÓCSOPORTJÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Egyesület Gyulai Helyi Közösség munkaszervezete 2017.09.01.-jén alakult meg. A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége. E tevékenysége mellett aktívan közreműködik a HACS térségi animációs és projektfejlesztő munkájában.

A Kelet-békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesület, mint kedvezményezett, a TOP-7.1.1-16-2016-00072 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Gyula belterületén című stratégia keretén belül 100%-os mértékű támogatást nyert  399.999.900.- ft összegben, melyből a Projekt munkaszervezetének működésére vonatkozó támogatási összeg 59.933.200.- ft.

A projekt célja helyi viszonyok javítása, az itt élők elégedettségének növelése, az elvándorlásra ösztönző tényezők csökkentése, az itt maradásra vagy visszatérésre csábító fejlesztések megvalósítása, valamint a közösségi és a kulturális élet további erősítése. A projekt tényleges befejezése: 2022.06.30. Ezen időszak alatt összesen 5 felhívás keretén belül valósulnak meg a nyertes pályázatok keretén belül támogatott fejlesztések, melyeket folyamatosan nyomon követhetnek honlapunk Aktualitások menüjében.